De hulpverlener als instrument

Werk jij als hulpverlener? Wist je dat de kwaliteit van de relatie tussen jou en je cliënt bepaalt of jouw hulpverlening effectief is? In een gezonde relatie is er balans tussen autonomie en verbondenheid. Dus enerzijds aandacht voor jezelf en anderzijds aandacht en zorg voor de ander.

Mensen komen in de problemen als de balans doorslaat naar de ene of naar de andere kant. Juist als hulpverlener kun je je cliënt door de relatie die je met hem hebt hierin een nieuwe positieve ervaring bieden. Door je niet alleen te richten op je cliënt, maar ook stil te staan bij je eigen ervaringen, wat jij kunt, wilt, prettig vindt en nodig hebt. Laten zien wat het werkelijk betekent verbonden te zijn zonder jezelf te verliezen in de ander.

Ervaringsgericht

In de eendaagse training De Hulpverlener als instrument krijg je handvatten hoe je cliënten die tweeledige grondhouding kunt voorleven en aanleren. Ik geef deze training samen met trainer en coach Christel Hebly van Wederzijds Werkt. Christel en ik werken ervaringsgericht. We wisselen stukken theorie af met praktische oefeningen, plenair en in twee- en drietallen.

Ben je coach en/of pastoraal werker? Dan kun je deze training ook volgen! Pastoraal werkers leren we een drieledige grondhouding aan: een gerichtheid op God, de ander en jezelf.

Meer informatie

Meer informatie? Bel of mail me: T 06 – 34 52 77 84 of info@in-contact.nu. Of vul het contactformulier in.